Onze huisregels

 • Wanneer u een eerste afspraak heeft, meldt u zich dan bij binnenkomst bij de receptie.
 • Om een vlot verloop van de intake te kunnen bewerkstelligen, vragen wij u vriendelijk bij uw eerste bezoek uw zorgverzekeringskaart en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.
 • Mocht u 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut zijn opgehaald, meldt u dan s.v.p.
 • Neem, ook wanneer u de afspraken in u eigen agenda zet, uw afsprakenkaartje mee. De therapeut kan daar dan de volgende afspraak op invullen.
 • Het aantal behandelingen én het tarief dat door uw zorgverzekering wordt vergoed, verschilt per verzekeraar. Controleer dus zelf uw polisvoorwaarden. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. Desgewenst kunt u tussentijds een overzicht van uw afspraken door ons laten uitprinten.
 • Indien u een afspraak niet na kunt komen, dient u deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. De verzekeraars zullen de niet-nagekomen afspraken niet vergoeden. Wij zijn genoodzaakt deze kosten bij niet tijdig afmelden bij u zelf in rekening te brengen.
 • Wanneer u behandeld wordt of traint in de oefenzaal of fitness, dient u een handdoek mee te nemen en schoeisel met schone zolen te dragen.
 • In onze praktijk wordt niet gerookt.
 • U kunt in de wachtkamer gebruik maken van de daar aanwezige lectuur. Het is niet de bedoeling dat u de tijdschriften mee naar huis neemt.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde hulpverlenende instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 • De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen. Neem die daarom altijd mee naar de oefenzaal of behandelkamer. Onze kleedkamers zijn voorzien van lockers.

Contact mogelijkheden

Kerst

Oud& Nieuw

2023

Aangepaste openingstijden

Maandag 24 december

Geopend tot 16:00 uur

1e & 2e kerstdag

Beide dagen gesloten

31 december (oudejaarsdag)

Geopend tot 13:00 uur

1 januari (nieuwjaarsdag)

Gesloten