Onze huisregels

 • Wanneer u een eerste afspraak heeft, meldt u zich dan bij binnenkomst bij de receptie.
 • Om een vlot verloop van de intake te kunnen bewerkstelligen, vragen wij u vriendelijk bij uw eerste bezoek uw zorgverzekeringskaart en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.
 • Mocht u 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut zijn opgehaald, meldt u dan s.v.p.
 • Neem, ook wanneer u de afspraken in u eigen agenda zet, uw afsprakenkaartje mee. De therapeut kan daar dan de volgende afspraak op invullen.
 • Het aantal behandelingen én het tarief dat door uw zorgverzekering wordt vergoed, verschilt per verzekeraar. Controleer dus zelf uw polisvoorwaarden. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. Desgewenst kunt u tussentijds een overzicht van uw afspraken door ons laten uitprinten.
 • Indien u een afspraak niet na kunt komen, dient u deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. De verzekeraars zullen de niet-nagekomen afspraken niet vergoeden. Wij zijn genoodzaakt deze kosten bij niet tijdig afmelden bij u zelf in rekening te brengen.
 • Wanneer u behandeld wordt of traint in de oefenzaal of fitness, dient u een handdoek mee te nemen en schoeisel met schone zolen te dragen.
 • In onze praktijk wordt niet gerookt.
 • U kunt in de wachtkamer gebruik maken van de daar aanwezige lectuur. Het is niet de bedoeling dat u de tijdschriften mee naar huis neemt.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde hulpverlenende instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 • De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen. Neem die daarom altijd mee naar de oefenzaal of behandelkamer. Onze kleedkamers zijn voorzien van lockers.

Contact mogelijkheden