ZwangerFit

Zwangerfit

Zwangerfit een eigentijdse cursus voor de zwangere en de pas bevallen vrouw en haar partner. In deze vernieuwde opzet van zwangerschapsbegeleiding is de jarenlange ervaring op het gebied van de zwangerschapsgym gebundeld met de laatste inzichten over zwangerschap, bekkenpijn en bekkenbodem(dys)functies. Door de specifieke deskundigheid van de docent kan elke vrouw in haar zwangerschap en in de periode daarna, zo optimaal mogelijk begeleid worden.

Voor wie is NVFB-Zwanger Fit?

ZwangerFit is bedoeld voor iedere vrouw vanaf de 16e week in haar zwangerschap. Er is een MamaFit-groep vanaf de 6e week na de bevalling. Deze vroege start heeft als voordeel dat de conditie en spierkracht van de spieren langer behouden blijven en er al vroeg in de zwangerschap preventief getraind ka n worden met bekken- en bekkenbodemspieren. Advies betreffende bekken en bekkenbodem kan eveneens al in een vroeg stadium van de zwangerschap worden gegeven. Na de zwangerschap kan op een goede manier begonnen worden met bewegen.

Waar best aan de lessen uit?

Eerst vindt er een intake plaats. De lessen zijn opgebouwd uit een praktijk- en een theoriegedeelte.

De praktijklessen hebben een vaste opbouw:

  • De warming up
  • Gerichte oefeningen voor versterking en coördinatie van diverse spiergroepen
  • Speciale aandacht wordt besteed aan de coördinatie, stabilisatie en spierversterking in en rond het bekken
  • Ontspannings- en ademhalingsoefeningen

Tevens zal er een partner les plaatsvinden waarin aandacht wordt besteed aan de rol van de partner bij de begeleiding van de zwangere vrouw.

De theorielessen hebben o.a. de volgende onderwerpen:

  • Goede houding en tiladviezen
  • Bekkenbodem functie
  • Ontsluitingsfase
  • Persfase
  • Kraamtijd
  • Borstvoeding en / of flesvoeding

Contact mogelijkheden