Oncologie & revalidatie

Oncologie en revalidatie

Wat is oncologie fysiotherapie?

De oncologiefysiotherapeut is een gespecialiseerde fysiotherapeut die zich bezig houdt met de behandeling en het coachen van patiënten met kanker. Door middel van een extra opleiding (2 jarige post-HBO of 4 jarige master) voor oncologiefysiotherapeuten is vakinhoudelijke kennis 100% up to date. Zo wordt de oncologische patiënt zo goed mogelijk begeleid. Ook kan de oncologiefysiotherapeut op een adequate manier de oncologische patiënt begeleiden en ondersteunen op psychosociaal vlak tijdens deze ingrijpende periode.

Oncologie is een specialisatie op reguliere fysiotherapie. Dit traject is  er voor wanneer kanker een rol speelt of een rol heeft gespeeld. Voorbeelden van klachten ten gevolge van een medische traject dat bij kanker wordt doorlopen zijn;

 • Spanningsklachten
 • Stug littekenweefsel
 • Huidveranderingen
 • Stijfheid van gewrichten en spieren
 • Lymfeoedeem (vochtophopingen)
 • Spierzwakte
 • Conditie verlies
 • Vermoeidheid

Indicaties en specialismen bij oncologiefysiotherapie

Wanneer 1 van bovenstaande symptomen spelen kan oncologiefysiotherapie zinvol zijn. Afhankelijk van de klachten en het medische traject zal een behandelplan worden opgesteld.  Rayer Healthcare biedt verschillende vormen van begeleiding bij patiënten met kanker. Dit kan bestaan uit diverse onderdelen zoals:

 • Mobiliserende oefentherapie
 • Tips en adviezen
 • Conditiebegeleiding individueel
 • Conditiebegeleiding in groepsverband
 • Oedeemtherapie

Traject bij oncologiefysiotherapie

De gehele begeleiding is gericht op het  verbeteren van het algehele welbevinden van u als patiënt, verminderen van vermoeidheid en indien gewenst conditietraining op maat. Hiervoor zijn verschillende revalidatiegroepen.

 • Manuele lymfdrainage
 • Adviezen met betrekking tot oedeem
 • Het vergroten van het zelfmanagement bij oedeem
 • Spierpomp oefeningen
 • Lymftaping
 • Bandageren
 • Laten aanmeten Therapeutisch Elastische Kous
 • Het volgen van een speciaal trainingsprogramma, in nauwe samenwerking met de specialisten van het Groen Hart Ziekenhuis, voor oedeemtherapie patiënten (lymfoedeem, veneus oedeem, lipoedeem).

Behoud van Fitheid
Dit is begeleiding ten tijde van de behandeling om zo goed mogelijk de conditie te behouden  tijdens dit traject.  Dit kan, afhankelijk van de patiënt, aangeboden worden in groepsverband of individueel.

Revalidatie bij kanker
Dit is een multidisciplinair revalidatieprogramma na de behandeling van kanker.

Nauwe samenwerking van de verschillende disciplines staat hierbij centraal.

Hiervoor is de Revalidatie arts van het Groene Hart Ziekenhuis de verwijzer.

Oncobeweeggroep
Dit is begeleiding bij een palliateve behandeling van kanker, om de conditie optimaal te houden. Ook dit kan ,afhankelijk van de patiënt, aangeboden worden in groepsverband of individueel.

Begeleiding van borstkanker patiënten. 

U wordt door de arts  naar  ons verwezen indien u een operatie in verband met borstkanker heeft ondergaan. Er zijn verschillende soorten operaties mogelijk:

 • Borstsparende operatie
 • Borst amputatie, al of niet met een directe reconstructie uitgevoerd
 • Schilwachtklierprocedure in de oksel
 • Volledig okseltoilet
 • Een operatie van bovenstaande mogelijkheden in een.

Deze bovenstaande operaties deze vergen allen een specifieke nabehandeling, die door de gespecialiseerde fysiotherapeuten geboden kan worden.

Dit gebeurt allemaal met afstemming en in nauw overleg met uw behandelend arts.

Wat gebeurt er bij oncologiefysiotherapie

Oncologiefysiotherapie is een specialisatie binnen de reguliere fysiotherapie. Ze richt zich specifiek op het behandelen van bewegingsproblemen ten gevolge van de kanker zelf of ten gevolge van de medische behandeling van de kanker. Voorbeelden van problemen zijn pijn, spanningsklachten, stug littekenweefsel, huidveranderingen, stijfheid van gewrichten en spieren, lymfoedeem (vochtophoping), spierzwakte, conditieverlies en vermoeidheid.

Zij zijn onder andere onderdeel van het grote Mammateam van het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda. Daardoor is er een nauwe samenwerking met de mammacare-verpleegkundigen, de Chirurgen, de Oncologen en de Revalidatie arts van het Groene Hart Ziekenhuis.

Waar kunt u terecht voor oncologiefysiotherapie

Deze vestigingen van Rayer Healthcare zijn gespecialiseerd in oncologiefysiotherapie.

U kunt natuurlijk ook terecht in onze overige vestigingen voor fysiotherapie en begeleiding bij oncologie gerelateerde klachten.

Contact mogelijkheden