Kinderfysiotherapie

Wat is kinderfysiotherapie?

De kinderfysiotherapeut behandelt kinderen en jongeren van 0-18 jaar. Een kinderfysiotherapeut heeft kennis van de aandoeningen die bij kinderen en jongeren invloed hebben op het bewegend functioneren en onderzoekt en behandelt kinderen en jongeren op een manier die passend is bij de leeftijd en de belevingswereld van het kind of de jongere . Ook in de communicatie sluit de kinderfysiotherapeut aan bij het kind of de jongere.

Wanneer kan kinderfysiotherapie nuttig zijn?

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en leren ze motorische vaardigheden. Meestal gaat dit vanzelf en onopgemerkt. Maar de motorische ontwikkeling verloopt niet altijd zonder problemen. Bij sommige kinderen is er sprake van een vertraagde of een afwijkende motorische ontwikkeling. Daarnaast kan er door een ziekte of chronische aandoening sprake zijn van fysieke beperkingen, pijn, benauwdheid of kan het kind of de jongere niet goed meekomen met zijn leeftijdsgenootjes. Ook kunnen ouders vragen hebben hoe ze hun kind het beste in hun ontwikkeling kunnen stimuleren of ondersteunen in dagelijks leven bijvoorbeeld op school. De kinderfysiotherapeut kan ook helpen bij een sportkeuze die past bij de fysiek mogelijkheden van het kind.

Per leeftijdsfase zien we verschillende redenen om bij een kinderfysiotherapeut te starten

Bij baby`s van 0 tot 2 jaar

 • met een vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling
 • die te slap of te gespannen zijn
 • die zich overstrekken
 • die een voorkeurshouding hebben (soms met een afplatting van het hoofd)
 • die veel huilen
 • die billenschuiven in plaats van kruipen
 • met orthopedische problemen (bijvoorbeeld een heupaandoening of een klompvoet)
 • met neurologische problemen (bijvoorbeeld zenuwletsel
 • Behandeling van baby’s kan aan huis gegeven worden.

Bij peuters van 2 tot 4 jaar:

 • met een vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling
 • die veel struikelen of vallen
 • met een afwijkend looppatroon
 • met orthopedische aandoeningen (bijvoorbeeld een heupaandoening)
 • met neurologische aandoeningen (bijvoorbeeld een aangeboren zenuwaandoening of een spierziekte).
 • met jeugdreuma

Bij kinderen  en jongeren van 4 tot 18 jaar:

 • met een achterstand in de grove of fijne motoriek( zoals schrijven)
 • met longproblemen (astma, hyperventilatie)
 • met inspanningsproblemen of een minder goede conditie
 • met vermoeidheidsklachten
 • met spanningsproblemen (o.a. hoofdpijn )
 • met zindelijkheidsproblemen (plas en/of poep niet kunnen ophouden)
 • met orthopedische aandoeningen (bijvoorbeeld een verkeerde houding door een scoliose)
 • met neurologische aandoeningen (zoals een hersenaandoening door een trauma/ongeluk).
 • met jeugdreuma
 • met aanhoudende pijnklachten bijvoorbeeld bij hypermobiliteit

Hoe werkt de kinderfysiotherapeut?

De kinderfysiotherapeut luistert eerst goed naar de hulpvraag van de ouders en/of jongere. Daarna onderzoekt de kinderfysiotherapeut uw kind en observeert bijvoorbeeld of de ontwikkeling normaal of afwijkend verloopt, hoe de houding van het kind is, hoe soepel, sterk en fit uw kind is en welke vaardigheden uw kind beheerst. Naast kennis en ervaring beschikt de kinderfysiotherapeut over verschillende meetinstrumenten en motorische testen om uw kind gericht te onderzoeken. Na het intakegesprek en het onderzoek geeft de kinderfysiotherapeut een advies over de behandelmogelijkheden.

.Als uw kind in aanmerking komt voor kinderfysiotherapeutische behandeling, wordt er in overleg met ouders een behandelplan gemaakt. Een behandeling duurt 30-45 minuten en de frequentie hangt af van het behadelplan dat met u of de jongere is opgesteld. De therapie kan bestaan uit uitleg over de aandoening, oefeningen en training, maar ook uit het geven van ouderbegeleiding, sport en spel adviezen, adviezen voor in de schoolsituatie of adviezen voor een gezond beweginsgpatroon

De kinderfysiotherapeuten van Rayer Health care werken nauw samen met de kinderartsen van het GHZ. We zijn onderdeel van het team van de GO (nazorgpoli Groei en Ontwikkeling voor prematuren) en de PIPO-poli (plas- en poeppoli).

Groepstherapie

Naast de individuele behandeling is er bij Rayer Health care ook groepstherapie voor kinderen vanaf 12 jaar met o.a. inspanningsproblemen, astma, chronische pijn en vermoeidheidsproblemen. De kinderen trainen in een kleine groep op woensdagmiddag. Ze krijgen in de groep individuele begeleiding en een individueel oefenprogramma.  Wanneer zij in staat zijn zelfstandig verder te trainen is het mogelijk om in het sportcentrum van RayerHealtcenter een speciaal abonnement voor jongeren af te sluiten en op hun eigen tijd te trainen. De sportbegeleiders van Rayer Healthcenter beleiden de jongeren in het uitbreiden van het traininsgprogramma dat ze met de kinderfysiotherapeut hebben gekregen.

Specialisaties bij Rayer Healthcare

 • zorg voor prematuren / dysmaturen (te vroeg geboren kinderen) -babymassage
 • achterstand in de motorische ontwikkeling van 0 tot 4 jaar
 • motorische ontwikkelingsachterstand bij kinderen van 4 tot12 jaar
 • astma, inspannings- en conditieproblemen
 • adem- en ontspanningstherapie (AOT)
 • medische onverklaarbare klachten (pijn en vermoeidheidsklachten)
 • kinderbekkenfysiotherapie
 • jeugdreuma
 • Aanhoudende pijnklachten in het houdings-en bewegingsapparaat

Een afspraak maken bij de kinderfysiotherapeut.

Kinderen en jongeren kunnen naar onze praktijk komen via een verwijzing van de kinderarts of huisarts, of via de Directe Toegankelijkheid. (DTF)

Kinderen die opgenomen zijn op de kinderafdeling van het Groene Hart Ziekenhuis met klachten van astma, chronische vermoeidheid, chronische pijn of andere chronische klachten kunnen na de  ziekenhuisopname bij ons in de polikliniek vervolgd worden.

Alle kinderfysiotherapeuten zijn goed opgeleid en geregistreerd. Bij Rayer Health care werken de volgende kinderfysiotherapeuten:

 • Frederik Nijland, kinderfysiotherapeut, kinderbekkenfysiotherapeut
 • Jeannette Cappon, kinderfysiotherapeute
 • Julia de Langen, kinderfysiotherapeute i.o.

Waar kunt u terecht voor kinderfysiotherapie

Twee vestigingen van Rayer Healthcare zijn gespecialiseerd in kinderfysiotherapie.

 • Gouda
 • Alphen a/d Rijn

U kunt natuurlijk ook terecht in onze overige vestigingen voor fysiotherapie en begeleiding bij specifieke kind gerelateerde klachten. Neem contact op voor meer informatie.

Vergoeding

Voor kinderen tot 18 jaar worden 18 behandelingen per jaar vergoed uit de basisverzekering (zonder betaling van het wettelijke eigen risico). Of er meer behandelingen worden vergoed, is afhankelijk van de aanvullende verzekering en of de aandoening als chronisch is erkend.

Nu ook babymassage bij Rayer HealthCare!

Klik hier voor meer informatie!

Contact mogelijkheden