Klachten procedure

Als u bij een fysiotherapeut onder behandeling bent of bent geweest, heeft u gemerkt dat deze al het mogelijke doet u de hulp te bieden die u nodig heeft. Goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. Bent u ontevreden over bepaalde zaken of heeft u een klacht? Lees dan verder.

Maak uw probleem bespreekbaar

Bespreek uw probleem eerst met uw behandelend fysiotherapeut. Misschien komt u er samen al uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent, of wat u bij een volgende behandeling anders wilt.  U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing. Mocht u dit niet met de desbetreffende fysiotherapeut willen of kunnen bespreken, kunt u altijd een e-mail sturen naar: klachten@rayerhealthcare.nl .

Is uw klachten niet naar tevredenheid afgehandeld?

Is uw klachten ondanks bovenstaande, niet naar behoren afgehandeld?
Misschien heeft u een ernstige klacht en wilt u daarover een uitspraak van de Klachtencommissie waaronder de paramedicus valt. Of u komt in het gesprek met uw hulpverlener niet tot overeenstemming, dan kunt u uw klacht formeel indienen bij de klachtencommissie van het KNGF .

U vindt op deze sites uitleg over de klachtenregelingen en formulieren voor het indienen van een klacht of een geschil.
https://www.defysiotherapeut.com/over-fysiotherapie/klachtenregeling/

Meer informatie:  tel: 033 – 467 29 00 | e-mail: klachtenregeling@kngf.nl

Contact mogelijkheden