Voor een goede gang van zaken hanteren wij een aantal reglementen waar wij u graag van op de hoogte brengen. Deze reglementen maken duidelijk welke rechten en plichten u heeft wanneer u bij ons in behandeling bent.

U kunt uiteraard ook een papieren versie bij de receptie verkrijgen.

Kerst

Oud& Nieuw

2023

Aangepaste openingstijden

Maandag 24 december

Geopend tot 16:00 uur

1e & 2e kerstdag

Beide dagen gesloten

31 december (oudejaarsdag)

Geopend tot 13:00 uur

1 januari (nieuwjaarsdag)

Gesloten