Voor een goede gang van zaken hanteren wij een aantal reglementen waar wij u graag van op de hoogte brengen. Deze reglementen maken duidelijk welke rechten en plichten u heeft wanneer u bij ons in behandeling bent.

U kunt uiteraard ook een papieren versie bij de receptie verkrijgen.