Beleid Corona virus & Rayer Healthcare

Fitness gesloten
Fysiotherapie geopend

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal te controleren, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Voor fysiotherapie gelden er strikte voorwaarden en maatregelen.

Samen met u zoeken wij naar oplossingen en mogelijkheden om u zo goed mogelijk te helpen met uw klachten en revalidatie.

Behandelmogelijkheden

Vanaf 6 mei 2020 zullen onze praktijklocaties weer beperkt toegankelijk zijn voor patiëntenzorg, onder strikte voorwaarden van triage, medische indicatie en veiligheidsmaatregelen om uw en onze veiligheid te bewaken.

Samen met u wordt aan de hand van een beschreven beslismodel bepaald welke behandelmogelijkheid voor u op dit moment passend, veilig en verantwoord is:

 • Zorg op Afstand (o.a. Videobellen)
 • Fysieke behandeling – “Hands-off”
 • Fysieke behandeling – “Hands-on”
 • Fysieke behandeling (Risicogroep) – “Zorg aan Huis”

Medische Indicatie

In overeenstemming met de overheidsmaatregel “Blijf zoveel mogelijk thuis”, is “Zorg op Afstand” nog steeds de meest wenselijke behandelvorm.
Echter is er binnen de huidige overheidsmaatregelen de mogelijkheid een andere behandelvorm aan te bieden als hier een medische indicatie voor bestaat.

Onze fysiotherapeuten kunnen samen met u beoordelen of er voor uw klachten of revalidatie indicatie is om uw behandeling op onze praktijklocatie of bij u thuis te organiseren.

Triage

Het beleid dat wij volgen is dat alleen patiënten in de praktijk toegelaten kunnen worden waarvan met vrij grote zekerheid gesteld kan worden dat zij geen besmettingsgevaar opleveren. Om dit te realiseren is het noodzakelijk dat u voorafgaande iedere behandeling, middels een triageformulier, beoordeeld of toegang tot de praktijk voor u mogelijk is.

Wij vragen u derhalve om maximaal 24 uur voorafgaande uw afspraak het triageformulier door te nemen en indien u één of meer van de vragen met “Ja” beantwoord ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen.
Uw afspraak kan in dit geval in principe geen doorgang vinden, wij bespreken graag samen met u mogelijke oplossingen.

Deze werkwijze geldt voor alle patiënten en dus voor zowel bestaande behandeltrajecten welke per 23 maart zijn gepauzeerd als ook bij nieuwe aanmeldingen. Onze fysiotherapeuten zullen steeds bij u informeren of de triage uitgevoerd is om te bevestigen dat uw behandeling veilig en verantwoord is.

Downloaden Triage model

Veiligheidsmaatregelen
Naast het gebruik van het triageformulier vragen wij bij bezoek aan een van onze praktijklocaties uw medewerking voor onderstaande maatregelen:

 • Kom alleen op afspraak
 • Kom niet te vroeg en kom niet te laat
 • Volg de aanwijzingen van onze collega’s op
 • Kom pas op de afgesproken tijd de praktijklocatie binnen (Wacht eventueel even in de auto)
 • Kom alleen naar de afspraak (Alleen indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen)
 • Gebruik de beschikbare handdesinfectie bij binnenkomst (Met het verzoek om daarna gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken)
 • Raak zo min mogelijk aan
 • Verlaat na de behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk
 • Hou altijd 1,5 meter afstand van andere patiënten, medewerkers en balie
 • Het toilet is tijdelijk is gesloten
 • De kleedruimten en douchegelegenheid zijn tijdelijk gesloten
 • Wij werken met beschermingsmiddelen volgens richtlijnen RIVM en KNGF
 • Wij houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie volgens richtlijnen RIVM en KNGF en hebben daarnaast aanvullende hygiënemaatregelen genomen

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u niet de hand schudden