Beleid Corona virus & Rayer Healthcare

In verband met de uitbraak van het Corona-virus nemen wij maatregelen om de kans op besmetting en verdere verspreiding van dit virus te reduceren. Wij volgen hierbij de adviezen op van https://www.rivm.nl en onze beroepsgroep.

 

– Was uw handen vaak met zeep

– Nies en hoest in uw elleboog

– Gebruik papieren zakdoekjes

– Geef andere geen hand


Momenteel zijn de volgende extra maatregelen van toepassing:

–       Wij verzoeken nadrukkelijk een eigen mondkapje te dragen bij uw bezoek aan de fysiotherapeut. Heeft u deze niet, dan kan deze bij ons tegen kleine vergoeding worden aangeschaft.

–       Volg de instructies van de receptie/therapeut bij binnenkomst

–       Volg de looproute die in de praktijk aanwezig is

–       Kom maximaal 5 minuten voor aanvang van de afspraak en verlaat na de afspraak direct de praktijk

–       Houd binnen onze praktijk 1.5 meter afstand tot elkaar in de wachtruimte

–       
Neem een eigen grote handdoek mee

–       De kleedruimtes en douches zijn niet in gebruikt

–       Er kan in principe geen gebruik gemaakt worden van het toilet (uitzonderingen daargelaten)

–       Er kan geen gebruik worden gemaakt van de koffiecorner. Neem desnoods een eigen bidon met drinken mee

–       Er wordt maximaal 1 persoon/patiënt toegelaten in de wachtkamer en de behandelkamer. Kom dus bij voorkeur alleen de naar praktijk of laat uw partner, vriend(in) of begeleider buiten de praktijk wachten.
(Uitzondering voor patiënten jonger dan 18 jaar, hierbij is één ouder welkom in de behandelkamer indien gewenst).

–       Mocht u niet volledig fit zijn, dan kunnen we u momenteel niet behandelen. Komt u dan alstublieft ook niet naar de praktijk! Bij aanwezigheid van 1 van onderstaande symptomen MOGEN wij u vanuit overheidsmaatregelen en vanuit adviezen van onze beroepsgroep niet behandelen. Heeft u last van één of meerdere van onderstaande symptomen, neemt u dan contact met ons op om uw afspraak kosteloos te annuleren en/of te verplaatsen.

(Zie hiervoor ook het bijgevoegd triage formulier)

– (Neus)verkoudheid
– Hoesten, kuchen of niezen
– Loopneus
– Keelpijn
-Diarree
-Branderige ogen
-Moeheid

-Verhoging (= tot 38 graden) of koorts
– Kortademigheid
– Je ziek voelen

Behandelmogelijkheden

Vanaf 24 september 2020 zullen onze praktijklocaties weer  toegankelijk zijn voor patiëntenzorg, onder strikte voorwaarden van triage, medische indicatie en veiligheidsmaatregelen om uw en onze veiligheid te bewaken.

Samen met u wordt aan de hand van een beschreven beslismodel bepaald welke behandelmogelijkheid voor u op dit moment passend, veilig en verantwoord is:

Triage

Het beleid dat wij volgen is dat alleen patiënten in de praktijk toegelaten kunnen worden waarvan met vrij grote zekerheid gesteld kan worden dat zij geen besmettingsgevaar opleveren. Om dit te realiseren is het noodzakelijk dat u voorafgaande iedere behandeling, middels een triageformulier, beoordeeld of toegang tot de praktijk voor u mogelijk is.

Wij vragen u derhalve om maximaal 24 uur voorafgaande uw afspraak het triageformulier door te nemen en indien u één of meer van de vragen met “Ja” beantwoord ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen.
Uw afspraak kan in dit geval in principe geen doorgang vinden, wij bespreken graag samen met u mogelijke oplossingen.

Deze werkwijze geldt voor alle patiënten en dus voor zowel bestaande behandeltrajecten welke per 23 maart zijn gepauzeerd als ook bij nieuwe aanmeldingen. Onze fysiotherapeuten zullen steeds bij u informeren of de triage uitgevoerd is om te bevestigen dat uw behandeling veilig en verantwoord is.

Downloaden Triage model

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u niet de hand schudden